Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka

 Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka był okazją, aby porozmawiać o prawach dzieci i ich potrzebach. Hasło przewodnie brzmiało „WSZYSCY MAMY RÓWNE PRAWA”.

Międzynarodowy Dzień  Praw Dziecka był okazją, aby porozmawiać o prawach dzieci i ich potrzebach. Hasło przewodnie brzmiało „WSZYSCY MAMY RÓWNE PRAWA”. Dowiedzieliśmy się, że wszystkie dzieci, niezależnie od miejsca zamieszkania, czy koloru skóry mają równe prawa. Mają prawo przed wszystkim do miłości i szacunku, ale także do zdobywania wiedzy i umiejętności. Wiek dziecięcy to także prawo do zabawy. Wysłuchaliśmy także piosenki o prawach dziecka Małej Orkiestry Dni Naszych. Na zakończenie każdy pokolorował  obrazek z wybranym, jemu najbliższym hasłem. W tym dniu odwiedziliśmy również redakcję Wiadomości Krajeńskich i wręczyliśmy plakat  „Prawa dziecka”