Oferta 2018/2019

Gminne Przedszkole nr 2 „Bajka”  zlokalizowane jest z dala od ruchliwej ulicy,  w otoczeniu przestronnego i kompleksowo urządzonego placu zabaw. Budynek jest jednokondygnacyjny, wyposażony w duże , przestronne sale, przy których  do dyspozycji dzieci jest łazienka z dostosowanym dla przedszkolaków wyposażeniem sanitarnym.  Posiadamy bogaty asortyment  pomocy dydaktycznych i zabawek . Pomieszczenia przedszkolne zaaranżowane są w formie kącików, umożliwiających kreatywną zabawę, eksperymentowanie i odkrywanie . Duży, bezpieczny plac zabaw spełnia wymagane atesty. Walorem sprzyjającym rozwojowi ruchowemu dzieci  jest boisko , wyłożone masą bitumiczną, duża piaskownica, szereg przeplotni i bujawek. Na terenie ogrodu przedszkolnego znajdują się altany, umożliwiające zajęcia badawcze.  Różnorodność gatunków roślinnych, drzew   i krzewów umożliwiają całoroczne obserwacje przyrodnicze.

Z myślą o zimowych zabawach naszych milusińskich na terenie placu zabaw została usypana górka saneczkowa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program profilaktyki logopedycznej „Ćwiczę, by mówić poprawnie” Program stworzony jest z myślą o dzieciach w wieku przedszkolnym, gdyż właśnie wtedy przechodzą one fazę opanowywania podstaw języka. Głównym założeniem programu jest wspomaganie rozwoju mowy dziecka, aby mogło ono sprawnie komunikować się z otoczeniem. Odpowiednia stymulacja rozwoju dziecka jest podstawowym zadaniem rodziców i nauczycieli. Ćwiczenia i zabawy są wykorzystane w przedszkolu w ramach szeroko rozumianej profilaktyki logopedycznej. Prowadząc z dziećmi w każdej grupie wiekowej zajęcia o charakterze profilaktycznym możemy zapobiegać powstawaniu ewentualnych zaburzeń w mowie dziecka, korygować istniejące a także doskonalić i utrwalać mowę już ukształtowaną.

Terapia logopedyczna. Polega na usprawnieniu funkcji komunikacyjnej poprzez stopniowe korygowanie zakłóceń występujących podczas porozumiewania się.

Cele zajęć logopedycznych:

– usprawnienie motoryki narządów mowy

– korygowanie wad wymowy

-poprawienie jakości funkcji językowej, oddechowej, fonacyjnej

– rozbudowanie zasobu słownictwa czynnego i biernego

-wypracowanie alternatywnych zachowań komunikacyjnych

Gromada Zuchowa „Czarne Jagódki”

Zadania i cele:

-uczestnictwo w zbiórkach gromady zuchowe

-znajomość hymnu zucha oraz innych piosenek zuchowych, ekologicznych
i patriotycznych

– śpiewnie przy akompaniamencie z płyty CD oraz  muzyki gitarowej

– znajomość sześciu praw zucha

– majsterka – wykonywanie prac plastyczno – technicznych

– znajomość regulaminowego umundurowania zucha

– znajomość treści i przesłania gawęd zuchowych

– aktywny udział w zabawach, grach i pląsach zuchowych

– poznawanie świata przyrody podczas wycieczek, spacerów i gier terenowych

– znajomość znaczka zucha i jego symboliki

– zdobywanie sprawności zuchowych: plastyk – dekorator, przyjaciel zwierząt, Zuch majster od wszystkiego, żołnierz, łazik, itp.

Realizacja Koncepcji Planu Daltońskiego

Cele:

– kształcenie poczucia odpowiedzialności za wykonanie podjętego działania

– rozwijanie samodzielności

– wyrabianie umiejętności planowania pracy i odpowiedzialności

– doskonalenie umiejętności wpółpracy i polegania na sobie

– dostrzeganie rytmiczności, orientowanie się w dniach tygodnia, pilnowanie porządku dnia

Plan realizowany jest poprzez wizualizację dyżurów, wizualizację kolorowych dni, tablicę zadań, wizualizację współpracy, itp.

Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne. Polega na posługiwaniu się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka. Ruch ten jest spontaniczny, kreatywny i swobodny – np. taniec, który ma pomóc w sposób twórczy wyrazić siebie.

Elementy metody Jagody Cieszyńskiej. Skuteczna nauka czytania, oparta jest na najnowszych badaniach i długoletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych autorki. Polega na nauce globalnego czytania sylab – głoski wprowadzane są tu w sylabach, a nie w izolacji. Praca tą metodą przybiera formę zabawy, w której maksymalnie wykorzystywana jest aktywność dziecka.  Taka wszechstronna stymulacja sprzyja ogólnemu rozwojowi języka i pozwala na szybkie opanowanie czytania.

Metoda I. Majchrzak.  Odmienna metoda nauki czytania. Pozwala na wczesne kształcenie umiejętności czytania, kształcenie sztuki czytania z pełnym rozumieniem tekstu rozpoczyna się już z dziećmi trzyletnimi. Nauczyciel prowadząc zabawy i gry prowokuje dziecko do odkrywania na drodze samodzielnego rozumowania logiki alfabetycznego szyfru. Początkiem jest imię dziecka, które staje się słowem otwierającym świat pisma.

Pedagogika zabawy. To aktywność pozwalająca na integrowanie grupy, usuwanie strachu, poczucia lęku, wyzwolenie twórczości poprzez dramę, tańce, pląsy, różne formy plastyczne. Prowadzenie zajęć tą metodą wiąże się z grami dydaktycznymi, dyskusjami, a także zabawami kształtującymi samoocenę i hierarchię wartości.

Zabawy z chustą animacyjną. Opracowane zostały dla dzieci i dorosłych rozwijają wrażenia wzrokowe, dotykowe, słuchowe i ruchowe oraz świadomość własnego ciała. Kształtują współpracę z współćwiczącymi i umiejętność integrowania się.

Metoda C. Orffa i R.  Labana.  Metoda jest zbudowana na zasadzie: słowo (mowa), muzyka, ruch, które przenikają się wzajemnie i wiążą całą konstrukcję w integralną całość. Zgodnie z psychologią rozwojową dziecka: ćwiczenie rozpoczyna się od dzielonego na sylaby słowa czy zdania wypowiedzianego w prostym rytmie. Do tego dołącza się rytm ciała, a następnie ten ruch przenoszony jest na instrument perkusyjny. Słowo zmienia się w piosenkę, łączy się z gestem, ruchem, ręce klaszczą potem sięgają po pałeczkę perkusyjną. Ciało wprowadzone jest w ruch rytmiczny, lokomocyjny prowadzonych po różnych liniach.

Metoda B. Strauss. Jest to aktywne słuchanie muzyki, które integruje różne formy aktywności: granie, tańczenie, mówienie krótkich wierszy, wyliczanek, rytmiczne powtarzanie prostych gestów, próby śpiewania linii melodycznych słuchanych utworów.

„Burza mózgów.”  Technika twórczego myślenia – to celowo i systematycznie stosowany sposób pracy nauczyciela z dzieckiem umożliwiający opanowanie wiedzy i umiejętności.

Dziecięca matematyka E. Gruszczyk Kolczyńskiej. Nauka matematyki poprzez zabawę, zadania i gry. To koncepcja wspomagania rozwoju umysłowego dzieci wraz z edukacją matematyczną realizowana tak, aby zapewnić im sukcesy w nauce. Najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka.