Dobre maniery

 

                                            Witajcie Żabki!

Dzisiaj będziemy zajmować się dobrymi manierami- jakich słów należy używać i jak zachowywać się przy stole.

Na początek trochę ruchu:

https://www.youtube.com/watch?v=m2WsGrvCx_w

  1. Słuchanie wiersza „Trzy magiczne słowa” . Rodzic czyta wiersz:

 Trzy magiczne słowa Marlena Szelą

 Trzy magiczne słowa zapamięta moja głowa:

 proszę, dziękuję, przepraszam

 – do mojego serca zapraszam.

 Proszę – mówię, kiedy daję.

 Dziękuję – gdy coś dostaję.

 A słowo przepraszam powiem,

 gdy przykrość tobie zrobię.

2.Rodzic  zadaje dziecku pytania do wysłuchanego utworu:

– O jakich magicznych słowach mówił wiersz?

– Co trzeba z tymi słowami zrobić?

– Kiedy mówimy proszę?

– Kiedy mówimy dziękuję?

– Kiedy mówimy przepraszam?

  1. „Trzy magiczne słowa” – nauka wiersza na pamięć.

 Rodzic ponownie czyta wiersz. Następnie czyta go wersami, a dziecko powtarza za nim. Gdy dziecko opanują tekst wiersza, Rodzic zaczyna mówić kolejno każdy wers, a dziecko go dopowiada.

4.Słuchanie piosenki o czarodziejskich słowach

https://www.youtube.com/watch?v=DL6eWrZAizQ

  1. „Magiczne słowa” – zabawa ruchowa.

 Rodzic pokazuje dziecku trzy duże klucze wycięte z papieru: pierwszy klucz, czerwony – oznacza słowo „przepraszam”, drugi klucz, niebieski – oznacza „dziękuję”, trzeci klucz, zielony – oznacza „proszę”. Dziecko zapamiętuje wygląd kluczy. Następnie Rodzic włącza piosenkę, dziecko porusza się przy niej. Na przerwę w muzyce Rodzic pokazuje dowolny klucz, a dziecko wymawia jego nazwę: „PROSZĘ”-klucz zielony, „DZIĘKUJĘ”- klucz niebieski, „PRZEPRASZAM”- klucz czerwony.

  1. „Maniery przy stole” – rozmowa kierowana.

 Rodzic pokazuje dziecku obrazek rodziny siedzącej przy obiedzie i pyta, jak należy zachowywać się podczas posiłku. Rodzic dopytuje, np. Czy można przy jedzeniu wstawać i siadać, kręcić się? Czy można przy stole grać na tablecie? Czy można przy stole rozrzucać jedzenie? Czy można jeść np. surówkę ręką? Jakich słów używamy, zanim rozpoczniemy jedzenie? Jakich słów używamy, gdy skończymy jedzenie? Czym wycieramy buzię, jeśli się ubrudziliśmy? Czy można przy stole bekać?

7.Oglądanie prezentacji „Zasady dobrego zachowania

https://www.youtube.com/watch?v=wkqviVY_zlE

  1. Praca z książką „Planeta dzieci” str.28 – ćwiczenie grafomotoryczne, ćwiczenie spostrzegawczości. W pierwszym poleceniu dzieci łączą klucze z odpowiednimi kształtami wyciętymi w kartce. W drugim poleceniu rysują oburącz serce i kolorują je na swój ulubiony kolor.

Zadania dla chętnych dzieci

* „W restauracji” – zabawa tematyczna.

 Rodzic pyta dziecko, czy wie, co to jest restauracja, co się w niej robi oraz kim jest kelner czy kelnerka. Następnie zaprasza dziecko do zabawy podczas obiadu lub kolacji. Dziecko może pełnić rolę „gościa” lub kelnera , który „zapisuje” zamówienie i je realizują, obsługując „gości”.

*zabawy grafomotoryczne związane z kluczami

klucz po śladzie

takie same

labirynt

Miłego dnia dla wszystkich! Może znajdzie się ktoś odważny i prześle filmik z nauczonym wierszem? Czekam na wiadomości od Was. Pozdrawiam  wszystkich- p. Renia

Kontakt:

r.jedrzejczak@naszabajka.com