Ekokulturalni to my


14.04.zadania

  1. „Co to znaczy być ekokulturalnym?” – film edukacyjny

 

2. „Mali strażnicy przyrody” – słuchanie wiersza.

Mali strażnicy przyrody

autor nieznany

Mali strażnicy przyrody autor nieznany

Dziś ekologia modne słowo,

Przyrodę wszyscy chcemy mieć zdrową

. Jej strażnikami się ogłaszamy,

od dziś przyrodzie my pomagamy!

Gdy ktoś bezmyślnie papierek rzuci,

Musisz takiemu uwagę zwrócić.

Nie można przecież bezkarnie śmiecić,

To wiedzą nawet przedszkolne dzieci.

Nie wolno łamać gałęzi drzew, Bo piękny płynie z nich ptasi śpiew.

A kiedy bocian wróci z podróży

Gniazdo niech znajdzie, na nie zasłużył.

Pozwól dżdżownicy do ziemi wrócić,

Po co jej dzieci mają się smucić.

Niech barwny motyl siada na kwiatach,

Żyje tak krótko, niech wolny lata.

A zimą nakarm głodne ptaki, Sikorki, wróble, wrony, szpaki.

Powieś na drzewie karmnik mały,

będą ci wiosną za to śpiewały.

Choć ekolodzy jeszcze z nas mali

Uczyć będziemy tego wandali.

Matka natura nam wynagrodzi,

Jeśli z przyrodą będziemy w zgodzie .

Rozmowa na temat wiersza. Rodzic zadaje pytania, np.: Czy po wysłuchaniu wiersza wiecie, co to znaczy być ekokulturalnym? Co to jest ekologia? O jakich zachowaniach ekokuluturalnych była mowa w wierszu? Jak możemy dbać o przyrodę?

3. Rytmika- ćwiczenie z liczeniem

4. Proponowane zadania w kartach pracy: K.P.cz.4, s.10