„Marzanno, Marzanno ty zimowa panno !”

Dnia 21. 03. 2019 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w   uroczystości „Pożegnania Zimy – Powitania Wiosny”

Dnia 21. 03. 2019 r. dzieci z naszego przedszkola uczestniczyły w   uroczystości „Pożegnania Zimy – Powitania Wiosny”. Z kolorowymi  wstążkami i instrumentami  przemaszerowaliśmy w barwnym korowodzie nad rzekę Sępolenkę , aby tam dokonać obrzędu  topienia Marzanny. Topienie Marzanny jest staropolskim zwyczajem związanym z pierwszym dniem wiosny. Marzanna jest kukłą wykonaną głównie ze słomy i kolorowego papieru. Sama kukła jest symbolem zimy, zaś ceremonia jej utopienia według zwyczaju ma spowodować jej odejście, przebudzenie przyrody do życia i powodzenie w uprawie roślin i hodowli zwierząt. Następnie udaliśmy się  przywitać Panią. Wiosnę która zatrzymała się przed Centrum Kultury i Sztuki.