Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka

20 listopada obchodziliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka.

20 listopada obchodziliśmy w naszej grupie Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka. Święto to upamiętnia uchwalenie Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku, a także Konwencji o Prawach Dziecka w 1989 roku. To dokumenty, których celem jest zapewnienie jak najlepszej ochrony i opieki najmłodszym.