O czym marzysz

04.06.2020

„O czym marzysz?” – rozmowa na temat marzeń dzieci.

Przypominamy dzieciom: Niedawno rozmawialiśmy o chłopcu z Afryki – Josefie. Jakie było jego marzenie? (pójść do szkoły, uczyć się) Czy jego marzenie się spełniło? A jakie są wasze marzenia? Czy mogą się speł­nić? Od czego to zależy? Dzieci wypowiadają się na temat swoich marzeń.

 

„Moje marzenie” – rysowanie świecą i malowanie.

Dzieci na kartce A4 rysują białą lub kolorową świecą ilustrację przedstawiającą ich marzenie. Na­stępnie zamalowują całą powierzchnię kartki farbą plakatową.

 

Rytmika – zabawy umuzykalniające.

– Misia bela – zabawa z pokazywaniem

– Poruszanie się do rytmu granego przez Rodzica na tamburynie lub innym dostępnym instrumencie: marsz, podskoki, bieg. Swobodne po­ruszanie się dzieci do muzyki.

– Ćwiczenia oddechowe „Podróżuję z moim psem”.

Dzieci robią szybkie wdechy i wydechy, naśladują zdyszanego psa. Wykonują je w różnym tempie – raz szybko, raz wolno.

– Utrwalenie piosenki i inscenizacji do niej.

 

Jestem podróżnikiem sł. Urszula Piotrowska, muz. Magdalena Melnicka-Sypko

Zapakuję plecak i w podróż wyruszę.                       Dzieci dłońmi dotykają barków i maszerują w miejscu.

A dlaczego? A dlatego, bo świat poznać muszę.      Zataczają rękami wielki krąg.

Szlak mojej wędrówki już narysowany.                    Patrzą na otwartą lewą dłoń.

Jedną mapkę mam dla siebie, a drugą dla mamy.     Wodzą palcem wskazującym prawej ręki po wewnętrznej

                                                                                   części lewej dłoni.

Na żaglówce z kory przepłynę kałużę.                    Unoszą ręce do przodu, na wysokość klatki piersiowej (udają,

                                                                                 że trzymają się burty).

I na wyspie podwórkowej zatrzymam się dłużej.     jw. Bujają się.

Potem w piaskownicy poszukam oazy.                   Siadają na podłodze i dotykają jej, udając, że kopią dłońmi w

                                                                                  piaskownicy.

Na pustyni przecież wszystko może się wydarzyć.  jw.

Na lwa się zaczaję, bo tu śladów wiele. Wstają.      Robią z dłoni daszek nad oczami.

I zostanę najsłynniejszym w świecie tropicielem.   Spoglądają przez otwór powstały przez połączenie czubków

                                                                                  palców: kciuka i wskazującego.

Gdy skończę wyprawę po lądach i wodach,            Maszerują.

wtedy chętnie wam opowiem o moich przygodach. jw.

 

– Omówienie treści piosenki.

Zadajemy dzieciom pytania: Dlaczego chłopiec zapakował plecak i wyruszył w świat? Jak będzie zwiedzać świat? Na jakie zwierzę chciałby się zaczaić? Gdzie będzie chłopiec bawił się w po­dróżnika? Co może być w tej zabawie lwem?

 

– Nauka piosenki: powtarzanie słów w rytm melodii piosenki, zaśpiewanie bez podkładu i z pod­kładem muzycznym.

– Muzyczne wyciszenie.

 

Dzieci leżą na plecach i słuchają utworu Marzenie Roberta Szumana. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HrBMrTH2Jh4

 

„Co przedstawia mój rysunek?” – wypowiedzi dzieci.

Dzieci opowiadają, co przedstawiają namalowane wcześniej rysunki.

 

Zajęcia rozwijające.

– Rodzic pomaga dzieciom, które miały trudności z trzymaniem świecy. Zachęca je do rysowania świecą na ciemnej kartce.

– Rodzic wspiera dziecko, doskonaląc jego umiejętności przeliczania (przeliczanie klocków o różnych ko­lorach).