OLIMPIADA

 

15 maja odbyła się II Olimpiada Przedszkolaków. Zawody rozpoczęły się od oficjalnego wniesienia flagi olimpijskiej. Znicz, jak na prawdziwych igrzyskach, zapalił Burmistrz Waldemar Stupałkowski. Przedszkolaki rywalizowały w siedmiu konkurencjach m.in. czworakowaniu, slalomie z piłką, w rzutach woreczkami do kosza. Mali sportowcy wykazywali się niemałą sprawnością. Wszyscy pokazali, że towarzyszyła im ogromna wola walki, świetna kondycja, postawa fair play. Olimpiada to dla dzieci wielkie przeżycie, a zarazem wspaniała emocjonująca zabawa. Napięcie towarzyszące imprezie odczuwało się na trybunach –  wszystkie grupy przedszkolne  dopingowały swoich kolegów.