Pożegnanie zimy

21 marca, nasza grupa wraz z całym przedszkolem pożegnała zimę i przywitała wiosnę. Razem ze słomianą marzanną, barwnym korowodem ruszyliśmy uliczkami wokół przedszkola. Mamy nadzieję, że po spaleniu słomianej kukły przyjdzie do nas słoneczna wiosna.

21 marca, nasza grupa wraz z całym przedszkolem pożegnała zimę i przywitała wiosnę. Razem ze słomianą marzanną, barwnym korowodem ruszyliśmy uliczkami wokół przedszkola. Mamy nadzieję, że po spaleniu słomianej kukły przyjdzie do nas słoneczna wiosna.