Projekt edukacyjny „Owoce”

„Żabki” wzbogaciły wiedzę o owocach krajowych i egzotycznych pracując metodą projektu edukacyjnego. 

„Żabki” wzbogaciły wiedzę o owocach krajowych i egzotycznych pracując metodą projektu edukacyjnego.  W początkowej fazie projektu stworzyliśmy słownik tematyczny. Dzieci podawały swoje skojarzenia dotyczące owoców, które zapisywane były na arkuszu bristolu. Następnie sformułowaliśmy siatkę pytań, żeby sprawdzić, czego chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć na temat owoców. W trakcie realizacji projektu próbowaliśmy odpowiedzieć sobie na zadane pytania poprzez: zabawy dydaktyczne, spacery w celu poszukiwania drzewek owocowych w najbliższym otoczeniu, pracę plastyczną – wyklejanie jabłek, słuchanie piosenek i wierszy o owocach. Kolejnym działaniem był spacer na stoisko owocowo – warzywne, gdzie przedszkolaki mogły poznać różne rodzaje nie tylko owoców, ale przy okazji również  warzyw. Największą frajdę sprawiło jednak dzieciom wykonanie wspólnej sałatki owocowej. W ubraniach ochronnych kroiły umyte owoce, przestrzegały omówione wcześniej zasady bezpieczeństwa i higieny podczas pracy, mieszały z jogurtem naturalnym, a na koniec  ze smakiem degustowały sałatkę. To była prawdziwa „bomba witaminowa”.