“Stolica, Wisła, syrenka”

 1.Niezwykłe Lekcje Rytmiki – Warszawa Stolicą Polski

https://www.youtube.com/watch?v=bGr6RgLmdVI

 

Mapa Polski wielka tak,

Każdy tu ważny znak.

Najważniejszy z wszystkich miast.

Poznasz ty, poznam ja,

Dokąd pojedziemy więc?

Każdy to dziś  wiedzieć chce

Warszawa  to wycieczki naszej cel.

 

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa.

Piękna jest Warszawa.

Hej hop, hop, hej hop, hop,

Ślicznie tu co krok.

Hej ta, ta wycieczka trwa.

Piękna nasza Warszawa.

Hej hop, hej hop, ślicznie tu co krok

 

Tutaj wiele znajdziesz miejsc,

które zna cały świat.

Park w łazienkach cudny jest,

Że aż słów czasem brak.

Dawno temu pewien król

Wybudował pałac tu

Są rzeźby i pomniki jak ze snu

 

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa…

 

Inny pałac w centrum jest,

Pięter ma chyba sto.

W górę winda wiezie nas,

Widać stąd domów las.

Człowiek czuje się jak ptak,

Kiedy jest wysoko tak.

Z pałacu wszystko widać wokół nas.

 

Ref. Hej ta, ta wycieczka trwa…

 

2.Karta pracy, cz. 4, s. 30−31

Określanie, co zwiedzali w Warszawie Olek, Ada, mama i tata z rodzicami mamy.

 Oglądanie zdjęć warszawskich syrenek. Rysowanie po śladach rysunków bez odrywania kredki od kartki.

 

3.Układanie zdań z podanymi słowami:

 Wyrazy: stolica, Wisła, syrena.

 

4.Zabawy i ćwiczenia związane z mierzeniem pojemności płynów.

Poproście o pomoc Rodziców:

Przygotować  kilka butelek z plastiku, np. o pojemności 1l z różną zawartością wody zabarwionej farbą (np. farbką-delikatnie).

Butelki są dobrze zakręcone.

Określanie, ile wody jest w butelce.

Butelki stoją przed dzieckiem oczywiście zakręcone z wodą.

Zapytać dzieci: Ile jest wody w butelce – dużo, mało?

Potem przewrócić butelkę i zapytać, czy jest w niej tyle samo wody.

Ustawianie butelek według wzrastającej w nich ilości wody. Butelki z różną ilością barwionej wody ustawionej przed dzieckiem. – Dziecko określa, w której butelce jest najwięcej barwionej wody, a w której najmniej.

− Ustawiają butelki według ilości zawartego w nich płynu – od tej z najmniejszą ilością, do tej z największą.

− Dmuchanie w kolejne odkręcone z tą samą wodą butelki. Porównują dźwięki wydawane przez nie.

 

Zapoznanie z miarą płynów.

pokazuje butelki – 0,5l, 1l, 1,5l. Mówi dzieciom, że miarą pojemności płynów jest 1l – 0,5l to jest połowa 1l, a 1,5l – to litr i jeszcze połowa litra.

Sprawdzanie ilości napojów w dwóch różnych butelkach (jedna niska i szeroka, a druga – wąska i z wodą, kubek. Dzieci przelewają do kubka wodę z jednej butelki, a potem z drugiej butelki i liczą, ile kubków wody było w jednej, a ile w drugiej butelce,

Określają, gdzie wody było więcej (było tyle samo). 

 

Proszę wykonajcie zadanie w książce.

Karta pracy, cz. 4, s. 32–33. Oglądanie zdjęcia, zwracanie uwagi na poziom soku w szklankach.

Dzieci rysują szlaczki po śladzie, a potem samodzielnie. Następnie kolorują butelki, rysują je po śladzie a potem samodzielnie według wzoru.

 

Kontakt:

b.lida@naszabajka.com

j.stonska@naszabajka.com