Udział w akcji „Nie ma śmieci – są surowce”

„Żabki” wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”.

„Żabki” wzięły udział w akcji „Sprzątanie świata – Polska 2017” pod hasłem „Nie ma śmieci – są surowce”. Celem tegorocznego przedsięwzięcia, prowadzonego na terenie całej Polski przez Fundację „Nasza Ziemia” było promowanie nieśmiecenia, segregacji odpadów oraz innych sposobów chroniących na co dzień środowisko, w którym żyjemy.