W I O S N A

                               Rozwijanie mowy i myślenia

„-Jakie to zwierzę?”-Zabawy poznawcze mające na celu zapoznanie dzieci ze zwierzętami, które można zobaczyć na łące wiosną (bocian, żaba, ślimak, motyl, biedronka): rozpoznawanie  i nazywanie tych zwierząt wśród zabawek,  na ilustracji w książkach, gazecie.

-„Wiosenni goście”- rozpoznawanie  i nazywanie bociana, żaby, ślimaka, motyla, biedronki, dzielenie nazw na sylaby np. bo-cian, ża- ba, liczenie sylab

-Nauka na pamięć krótkiego wiersza o wiośnie:

                                             Wiosna

                      Z dalekiego kraju bociany wracają,
                      a zielone żabki w strachu uciekają.
                     A dzieci się cieszą, a dzieci się śmieją,
                     że wróciła wiosna, że śniegi topnieją.

 

-„Wiosna”- zabawy ortofoniczne oraz naśladowcze-  naśladowanie odgłosów :żaba (rech- rech,, bocian (kle- kle), ptaszek(ćwir- ćwir), mucha(bzz- bzz) i gestów i ruchów (biedronka, ślimak, motyl bocian)

 

Zadania do wydrukowania i wykonania:

                                    zaznacz i pokoloruj zwiastuny wiosny

Dok1