Historia przedszkola

Budowa BAJKI

Gminne Przedszkole nr 2 „Bajka” otworzono 22 października 1977r.

Koszt budowy na ówczesne czasy wyceniono na  1 600 000zł . Budowa była realizowana w ramach „czynu społecznego”.

Zakłady pracy, które miały udział w powstaniu placówki:

 1. Agroma,
 2. Bank Ludowy,
 3. Cech Rzemiosł Różnych,
 4. Gminna Spółdzielnia,
 5. Liceum Ogólnokształcące,
 6. Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska,
 7. Państwowy Ośrodek Maszynowy,
 8. Państwowy Zakład Ubezpieczeń,
 9. Powiatowy Zarząd Dróg Lokalnych,
 10. PSS „Społem”,
 11. PZGS „Samopomoc Chłopska”,
 12. Wielobranżowa Spółdzielnia Pracy,
 13. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,
 14. Zakład Stolarki Budowlanej. 
Deklaracja i Komitet

Każdy pracownik Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Sępólnie deklarował przepracować społecznie przy budowie przedszkola – 12 godzin. Dla zapewnienia prawidłowego przebiegu budowy powołano Komitet Budowy Przedszkola, w skład którego weszli:

 • Jan Sabiniarz
 • Józef Barton
 • Mieczysław Gabrych
 • Konstanty Ossowski
 • Regina Lach
 • Jan Cyra