RADA RODZICÓW

W roku szkolnym 2022/2023 skład prezydium jest następujący:

1. Przewodniczący Rady Rodziców – Pan  Jacek Kapsa
2. Skarbnik – Pani Elżbieta Krzemień
3. Sekretarz /Protokolant – Pani  Monika Karbowiak
4. Komisja Rewizyjna -Pani Kinga  Kitza i Pani Hanna Gerth

Konto Rady Rodziców : 73 8162 0003 0000 5571 2000 0010 można dokonywać wpłat za dziecko ustaloną kwotę 25,-/m-c przez 10 miesięcy roku szkolnego z dopiskiem w tytule wpłaty imię i nazwisko dziecka, również z tytułu dobrowolnych datków , darowizn od indywidualnych darczyńców czy firm.

WARIANTY UBEZPIECZENIA W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT I 30 ZŁ_compressedZAKRES

 

UBEZPIECZENIA WARIANT IV 51 ZŁ_compressed

 

ZAKRES UBEZPIECZENIA WARIANT VI 75 ZŁ-skompresowany

 

W przypadku rodzeństwa możliwość ubezpieczenia poprzez link jak dla osób spoza placówki  na drugie i kolejne dziecko zniżka 30% plus 5% za zgody marketingowe.

OPCJA UBEZPIECZENIA DZIECI SPOZA PLACÓWKI :

multiagencja_ulotka_2022_TUZ_KUP TERAZ – TUZ Bezpieczna Nauka – Ubezpiecz swoje dziecko ONLINE-1_compressed

 Kliknij w link z ofertą zakupu ubezpieczenia online:

 
 
 

W Gminnym Przedszkolu Nr 2 „BAJKA” działa RADA RODZICÓW
W roku szkolnym 2021/2022 skład prezydium jest następujący:

1. Przewodniczący  Rady Rodziców – Jacek Kapsa
2. Skarbnik – Joanna Leszcz
3. Sekretarz /Protokolant – Agnieszka Łaznowska -Knuth
4. Komisja Rewizyjna – Kinga  Kitza , Natalia Mażejko

Na konto Rady Rodziców : 73 8162 0003 0000 5571 2000 0010 można dokonywać wpłat z tytułu dobrowolnych datków ,
darowizn od indywidualnych darczyńców czy firm .
Wszystkie środki pozyskiwane przez Radę Rodziców wspierają corocznie bieżąca działalność przedszkola zgodnie
z preliminarzem wydatków .
W zeszłym roku z dodatkowo zebranych środków Rada Rodziców zakupiła dla dzieci przedszkolnych dmuchany zamek.

Podziękowanie dla Rady Rodziców od grupy zuchy:

naszabajka.com/…uploads/2022/05/zuchy.pdf