Rozkład dnia

Plan dnia w przedszkolu

6.00 – 8.15

Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne praca wyrównawcza i stymulacyjna

8.15 – 8.40

Czynności porządkowe po zajęciach porannych, ćwiczenia poranne, przygotowanie do śniadania

8.40 – 9.00

Śniadanie i przygotowanie do zajęć

9.00 – 10.00

Zajęcia wynikające z realizacji treści programowych:

  • myślę, mówię, słucham, rozumiem, mam kontakt z książką, poznaję literaturę, bawię się w teatr, czytam przygotowuję się do nauki pisania;
  • poznaję, tworzę, porządkuję itp. -doświadczenia z matematyką;
  • obserwuję, eksperymentuję, odkrywam – ja i przyroda;
  • poznaję, odbieram, śpiewam, podejmuję własne działania – spotkanie ze sztuką i techniką;
  • rozumiem, uczę się – moje bezpieczeństwo i zdrowie.
10.00 – 11.15

Zajęcia w terenie: spacery, wycieczki, gry, zabawy ruchowe;

Zajęcia w sali: stwarzanie sytuacji do działania lub zabawy podjęte z inicjatywy własnej dzieci

11.15 – 12.00

Czynności porządkowe, higieniczne, obiad;

12.00 – 14.00

Relaks – słuchanie opowiadań, bajek, ćwiczenia utrwalające wiadomości i umiejętności, praca indywidualna z dzieckiem, zabawy dowolne wg własnych pomysłów;

14.00 – 14.20

Podwieczorek

14.20 – 16.00

Rozchodzenie się dzieci do domu, zabawy w sali lub na powietrzu, praca indywidualna i wyrównawcza, zajęcia dodatkowe, gry i zabawy dydaktyczne;