Oferta

MISJA PRZEDSZKOLA

Wiemy, jak ważne do prawidłowego rozwoju dziecka są pierwsze lata jego życia, dlatego stawiamy sobie za cel zapewnienie dobrego startu  wszystkim naszym wychowankom. Pragniemy, by każde dziecko czuło się szczęśliwe, akceptowane, ważne i wyjątkowe, by nawiązywało przyjaźnie i kształtowało swoje społeczne umiejętności, by odnalazło i  rozwijało swoją indywidualność – w tym uzdolnienia, predyspozycje i zainteresowania. Chcemy, aby nasze dzieci były otwarte na świat i innych ludzi. Chcemy, by pod naszą opieką nasi wychowankowie mogli jak najpełniej rozwijać swój potencjał. Będzie temu sprzyjała kierowana do dzieci i ich rodziców\opiekunów oferta dydaktyczno- wychowawcza i opiekuńcza. Naszym celem jest nie tylko tworzenie przedszkola, ale również rozwijanie wokół niego całej społeczności, a przede wszystkim bliska współpraca z rodzicami i wspieranie ich rodzicielskich starań naszą wiedzą i doświadczeniem.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Aby móc realizować przyjętą misję, nasze przedszkole:

 • troszczy się o bezpieczeństwo i zdrowie podopiecznych – posiadamy przestronne sale wyposażone w zabawki dostosowane do wieku i możliwości percepcyjnych dzieci. Przy salach znajdują się łazienki. Realizujemy programy profilaktyczne- współpracujemy z Policją, Strażą Pożarną, instytucjami opieki zdrowotnej . Przedszkole zlokalizowane jest z dala od ruchliwej ulicy, w otoczeniu przestronnego i kompleksowo urządzonego placu zabaw.  Duży, bezpieczny plac zabaw spełnia wymagane atesty. Walorem sprzyjającym rozwoju ruchowego dzieci jest boisko, wyłożone masą bitumiczną oraz mnóstwo sprzętu rekreacyjno – sportowego.  Z myślą o zimowych zabawach naszych milusińskich na terenie placu zabaw została usypana górka saneczkowa.

 

 

 

 

 • zapewnia każdemu dziecku podmiotowe i indywidualne traktowanie dopasowane do jego możliwości i potrzeb – na terenie jednostki działa Punkt Konsultacyjny Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej, generujący możliwość  diagnozy zauważonych problemów u dzieci.
 • dba o wyrównywanie szans rozwojowych – w przedszkolu zatrudnieni są logopedzi, terapeuci pedagogiczni, którzy opracowują i realizują programy wspierania rozwoju dzieci, nauczycielki stosują  indywidualizację w procesie dydaktyczno-wychowawczym
 • jest nastawione na wszechstronny rozwój dzieci, zarówno intelektualny, jak i społeczny poprzez organizowanie wernisaży i wystaw dzieł dziecięcych, wycieczek do zakładów pracy oraz wycieczek w miejsca ciekawe pod względem krajoznawczym, kulturowym i edukacyjnym
 • oferuje rozwój poprzez zabawę – wykorzystujemy pedagogikę zabawy KLANZA.
 • ma bogatą ofertę edukacyjno- wychowawczą: „Edukacja matematyczna dzieci” prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, elementy glottodydaktyki B. Rocławskiego, Program Adaptacji do Przedszkola, Program Profilaktyki Logopedycznej „Ćwiczę, by mówić poprawnie”, Program Edukacji Patriotycznej „Pokaż małemu Jasiowi, a duży Jan będzie umiał żyć w poszanowaniu Ojczyzny i uniwersalnych wartości etycznych”, program profilaktyki zdrowotnej „Kubusiowi Przyjaciele Natury”,  Ruch Rozwijający W. Sherborne, Aktywne słuchanie muzyki” Batti Strauss, Kinezjologia Edukacyjna P. Denisona oraz Koncepcja Planu Daltońskiego
 • zapewnia nieodpłatne zajęcia języka angielskiego w każdej grupie wiekowej
 • realizuje innowacyjną metodę projektu edukacyjnego
 • umożliwia w pełni rozwinięcie potencjału dziecka – na terenie placówki działają koła zainteresowań: plastyczne, taneczne, teatralne, origami, sportowe, a także Gromada Zuchowa i Klub Wolontariatu
 • jest zorientowane na bliską współpracę i wsparcie rodziców, oferuje zajęcia warsztatowe „Szkoła dla Rodziców”, nauczyciele organizują z rodzicami przedstawienia teatralne, zachęcają do udziału w ćwiczeniach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego W. Sherborne, rodzice uczestniczą w uroczystościach przedszkolnych ( andrzejki, spotkania mikołajkowe itp.)
 • wykorzystuje nowoczesne technologie multimedialne – sale wyposażone są w tablice interaktywne z dostępem do Internetu
 • współpracuje z podmiotami zewnętrznymi: Biblioteką, Centrum Sportu i Rekreacji, Centrum Kultury i Sztuki, Stowarzyszeniem „Duże Różowe Słońce”, Centrum Aktywności Społecznej, gdzie organizowane są wystawy, występy i zawody
 • realizuje przedsięwzięcia ogólnopolskie i międzynarodowe poprzez realizację projektów, tj. „Sprintem do Maratonu”, „Wszystkie kolory Świata” UNICEF, „Piękna nasza Polska cała”, „Bliżej Pieska”, „Książka (dla) Przedszkolaka”, „Przyjaciel (nie) potrzebnej książki”, „Nasza mała biblioteka”, „Kreatywne przedszkole – twórczy maluch”, „Kubusiowi przyjaciele natury”
 • jest organizatorem licznych konkursów wewnętrznych i zewnętrznych:

konkursy zrealizowane w latach 2018-2019:

– konkurs plastyczny „Drzewo” z okazji światowego Dnia Drzew

-konkurs plastyczny międzygrupowy „Wizerunek Świętego Mikołaja”

– konkurs recytatorki „Kto Ty jesteś? – Polak mały”

– konkurs wokalny „Konkurs Piosenki i Pieśni Patriotycznej”

– konkurs międzygrupowy „Plakat z okazji 100. Rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości””

– gminny konkurs plastyczny „Mojemu miastu – laurka”

– konkurs międzygrupowy „Przestrzenna forma Świętego Mikołaja” .

 

 • celebrujemy święta, zarówno te tradycyjne jak Wigilia Bożego Narodzenia, Mikołajki, Dzień Matki, a także te niekonwencjonalne: Dzień Pluszowego Misia, Dzień Kropki itp