RADA RODZICÓW

W Gminnym Przedszkolu Nr 2 „BAJKA” działa RADA RODZICÓW
W roku szkolnym 2021/2022 skład prezydium jest następujący:

1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Jacek Kapsa
2. Skarbnik – Joanna Leszcz
3. Sekretarz /Protokolant – Agnieszka Łaznowska -Knuth
4. Komisja Rewizyjna – Kinga  Kitza , Natalia Mażejko

Na konto Rady Rodziców : 73 8162 0003 0000 5571 2000 0010 można dokonywać wpłat z tytułu dobrowolnych datków ,
darowizn od indywidualnych darczyńców czy firm .
Wszystkie środki pozyskiwane przez Radę Rodziców wspierają corocznie bieżąca działalność przedszkola zgodnie
z preliminarzem wydatków .
W zeszłym roku z dodatkowo zebranych środków Rada Rodziców zakupiła dla dzieci przedszkolnych dmuchany zamek.

Podziękowanie dla Rady Rodziców od grupy zuchy:

naszabajka.com/…uploads/2022/05/zuchy.pdf