RADA RODZICÓW

W Gminnym Przedszkolu Nr 2 „BAJKA” działa RADA RODZICÓW
W roku szkolnym 2020/2021 skład prezydium jest następujący:


1. Przewodnicząca Rady Rodziców – Jacek Kapsa
2. Skarbnik – Sabina Mądra
3. Sekretarz /Protokolant – Kinga Chudzińska
4. Komisja Rewizyjna – Ewelina Delikat , Emilia Ilcewicz


Na konto Rady Rodziców : 73 8162 0003 0000 5571 2000 0010 można dokonywać wpłat z tytułu dobrowolnych datków ,
darowizn od indywidualnych darczyńców czy firm .
Wszystkie środki pozyskiwane przez Radę Rodziców wspierają corocznie bieżąca działalność przedszkola zgodnie
z preliminarzem wydatków .
W zeszłym roku z dodatkowo zebranych środków Rada Rodziców zakupiła dla dzieci przedszkolnych dmuchany zamek.