„Akademia Dobrych Manier”

Plastusie reprezentowały przedszkole podczas realizacji programu edukacyjnego „Akademia Dobrych Manier” .

Plastusie reprezentowały przedszkole podczas realizacji programu edukacyjnego „Akademia Dobrych Manier” . Organizatorem Akcji jest firma The Walt Disney wraz z Partnerem – Fundacją ART.  Celem przedsięwzięcia było propagowanie wśród dzieci ogólnej wiedzy na temat zasad i umiejętności kulturalnego zachowania, jak też powszechnie obowiązujących zwrotów grzecznościowych. Akcja zakładała również kształtowanie postaw w duchu zrozumienia i szacunku dla siebie i innych.  Zajęcia bazowały na zadaniach logicznych i plastycznych dostosowanych do wieku i kompetencji poznawczych przedszkolaków. Wszystkie dzieci zdobyły odznakę „Mistrza Dobrych Manier”

                                                                                                  B.Lida