Cztery pory roku w gospodarstwie.

Cztery pory roku w gospodarstwie.

T: Cztery pory roku w gospodarstwie.

  1. „Od wiosny do wiosny”. Drogie dzieci proponuję żebyście zamknęli oczy i spróbowali sobie wyobrazić, co takiego dzieje się na świecie opisanym w wierszu. Podczas słuchania postarajcie się zapamiętać, jakie pory roku są w nim przedstawione.

Od wiosny do wiosny – H. Zdzitowiecka

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Z lodu uwalnia się rzeka
i ze snu budzą się drzewa,
ptaki wracają z daleka,
będą wić gniazda i śpiewać.
Sady zabielą się kwieciem…
To wiosna! Wiosna na świecie!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Dni coraz dłuższe, gorętsze
pod lipą ciche pszczół brzęki,
woń siana płynie powietrzem,
z pól żniwne słychać piosenki,
zakwitły malwy przed chatą…
Lato na świecie! Już lato!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
W sadzie już jabłko dojrzewa
niebem sznur ptaków mknie długi.
Liście się złocą na drzewach
idą jesienne szarugi
wiatr nagle drzewa gnie w lesie…
Jesień na świecie! Już jesień!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Długie i ciemne są noce
śniegową włożył świerk czapę
śnieg w słońcu tęczą migoce
i sople lśnią pod okapem,
rzekę pod lodem mróz trzyma…
Zima na świecie! Już zima!

Na niebie jaśnieje słońce,
dni płyną, płyną miesiące…
Ze snu się budzi leszczyna
i nową wiosnę zaczyna!

 

Czy udało Wam się zapamiętać, które pory roku są przedstawione w wierszu? Co oznacza sformułowanie „płyną miesiące”? jakie prace gospodarskie wykonuje się w ogrodzie lub w polu wiosną, latem, jesienią, a jakie zimą?

  1. Gimnastyka – https://www.youtube.com/watch?v=n7OIPFcyZRU
  2. Zadania w kartach pracy na str. 47b i 48b

Odnajdywanie elementów niepasujących do prezentowanej pory roku, nalepianie nazwy pory roku.

Uzupełnianie tabeli symbolami według wzoru, kolorowanie sekwencji kwadratów.

  1. Jakie mamy pory roku???
  2. Połącz odpowiednią nazwę z obrazkiem. (karta pracy poniżej)
  3. Połącz takie same kwiatki. (karta pracy poniżej)
  4. Policz kwiatki wpisz odpowiednią cyfrę w kratki. (karta pracy poniżej)

 

 

Kontakt m.dziarnowska@naszabajka.com

Bardzo dziękuję za współpracę 😉