Dekorujemy dom

Zadania

Zabawa dydaktyczna – mierzenie długości różnymi miarkami. R przygotowuje różnej wielkości świeczki oraz komplety lampek choinkowych. Dzieci podają nazwy, mówią do czego służą, wskazują podobieństwa i różnice. R opowiada o lampkach na choinkę oraz o tym jak za dawnych czasów zapalało się świeczki na drzewkach świątecznych, co nie było bezpieczne. Zaznacza, że dziecko nie może zapalać zapałek ani świeczek ani też wkładać i wyjmować wtyczek z prądu. R wyjmuje różne miarki – miarę krawiecką, linijkę, miarę budowlaną, wyjaśnia długości – mm, cm, m. Następnie wraz z dzieckiem dokonuje pomiarów lampek.

Praca plastyczna – łańcuch na choinkę. potrzebne materiały: kolorowy papier, nożyczki, klej. Dz. wycina paseczki z kolorowego papieru, skleja w kółeczka przeplatając. po wykonanej pracy mierzymy długość łańcucha.