DRODZY RODZICE

INFORMACJA

            Zgodnie z Rozporządzeniem MEN do dnia 7 czerwca 2020r. , rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkola. Do tego terminu zachowują też prawo do zasiłku opiekuńczego. Dzieciom pozostającym w domu zapewnia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod edukacji zdalnej.

       Od 18.V.2020r. przedszkole wznowiło działalność. Według wytycznych GIS i MEN jednostka funkcjonuje w reżimie sanitarnym.  Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W tym pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

        Do przedszkola nie będą przyjęte dzieci z objawami chorobowymi, a także dzieci, których domownik przebywa na kwarantannie.

                                                                                                   Violetta Felczak

                                                                                             Telefony kontaktowe

                                                                                             52 388 80 75

                                                                                             666020615

                                                                                             666020618