INFORMACJA

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

           Od 18.V.2020r. zostaje wznowiona działalność przedszkola. Według wytycznych GIS i MEN opieka nad dziećmi odbywać się będzie w reżimie sanitarnym, w ograniczonych liczbowo grupach.  W pierwszej kolejności będą mogły skorzystać dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.  W tym pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

         Do przedszkola nie mogą być przyjęte dzieci z objawami chorobowymi, a także dzieci, których domownik przebywa na kwarantannie.

         Rodzice, którzy chcą korzystać z możliwości zapewnienia opieki przez przedszkole, proszeni są o kontakt z przedszkolem.

Tel. 3888075

      666020615

      666020618