INFORMACJA

Drodzy Rodzice

Drodzy Rodzice

        Zgodnie z Rozporządzeniem MEN do dnia 28 czerwca 2020r. , rodzice mogą zdecydować o nieuczęszczaniu dzieci do przedszkola. Do tego terminu zachowują też prawo do zasiłku opiekuńczego. Dzieciom pozostającym w domu zapewnia się realizację zajęć z wykorzystaniem metod edukacji na odległość. Na stronach poszczególnych grup znajdują się  służbowe adresy e-mail nauczycielek. Zapraszamy do konsultacji.

       Od 18.V.2020r. przedszkole wznowiło działalność. Rodziców zainteresowanych posłaniem dziecka do przedszkola zapraszamy do kontaktu telefonicznego.       Według wytycznych GIS i MEN  w jednostce obowiązują procedury bezpieczeństwa w związku z zapobieganiem , przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid- 19.   Do przedszkola w pierwszej kolejności przyjmowane są dzieci obojga rodziców pracujących, którzy nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu. W tym pierwszeństwo uzyskują dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania, związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19.

        Do przedszkola nie będą przyjęte dzieci z objawami chorobowymi, a także dzieci, których domownik przebywa na kwarantannie.

                                                                                                   Violetta Felczak

                                                                                             Telefony kontaktowe:

                                                                                             52 388 80 75

                                                                                             666020615

                                                                                             666020618