KOMUNIKAT !!!

DRODZY RODZICE !

Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem MEN  przedłużono termin ograniczenia funkcjonowania  jednostek systemu oświaty

do dnia  24. V. 2020r.

       W zakładkach poszczególnych grup nauczycielki zamieszczają informacje, dotyczące dostępnych materiałów, możliwych sposobach
i formach ich realizacji przez dziecko w domu.  Kontakt z nauczycielkami możliwy jest przez adresy mailowe ( zamieszczone na podstronach) oraz
w sposób ustalony z nauczycielką.

                                                                                                       Dyrektor

                                                                                                Violetta Felczak

                                                                                                  tel: 666 020 615