KONKURS PLASTYCZNY

„My o zdrowie dbamy, wirusowi się nie damy”

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO

„My o zdrowie dbamy, koronawirusowi się nie damy”

1. Cele konkursu.

 • utrwalenie nawyków dbania o własne zdrowie,
 • przestrzeganie zasad zapobiegania infekcji koronawirusa,
 • utrwalanie nawyków higienicznych,
 • rozwijanie ekspresji plastycznej,

2.Organizatorzy konkursu – Gminne Przedszkole Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Kr.

 Nauczycielki: Magdalena Dziarnowska, IlonaGrubicka,Małgorzata Matyka 

3.Kategorie wiekowe:

 • 3 -latki
 • 4 – latki
 • 5- latki
 • 6 – latki

4. Format prac A4, technika wykonania – dowolna.

5. Terminy

Rodziców prosimy o wykonanie zdjęcia pracy dziecka  –  JPG i przesłanie na wybrany  adres –  m.dziarnowska@naszabajka.com  lub  i.grubicka@naszabajka.com lub m.matyka@naszabajka.com w terminie do 27.04.2020

Do pracy należy dołączyć  karteczkę z informacją – ( w załączeniu do regulaminu)

6. Kryteria oceny

 • samodzielność wykonania
 • zgodność z tematyką konkursu
 • kreatywność

7. Ogłoszenie wyników konkursu.

Wyniki konkursu będą umieszczone na stronie Gminnego Przedszkola Nr 2  „Bajka” dnia 29.04.2020.

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody w wyznaczonym terminie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników. Udział w konkursie jest równoznaczny z przekazaniem praw autorskich oraz wyrażeniem zgody rodziców\opiekunów prawnych  autora pracy na jej publiczną prezentację oraz wykorzystanie w dowolny sposób przez organizatorów konkursu.

 

 

 

ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU

        

     Imię i nazwisko autora pracy plastycznej……………………………………

     Wiek dziecka…………………………………………………………………………….

     Grupa przedszkolna…………………………………………………………………

 

Wyrażam zgodę na publikację pracy plastycznej wykonanej  

 przez……………………………………………..

na stronach internetowych przedszkola i innych, gazetach,  publiczną prezentację oraz wykorzystanie jej w dowolny sposób przez Organizatorów

 

                                                           data i podpis rodzica\prawnego opiekuna

ZAŁĄCZNIK DO POBRANIA

ZAŁĄCZNIK