„Ł jak łapa”

Zabawy z literą „Ł, ł”.

Wierszyk z literą „Ł, ł”

Na  łące spotkałem łosia
i bardzo ładne łabędzie.
Moje łóżko jak łódka było …
A wszystko mi się przyśniło!

Proponowane formy aktywności dzieci:


1. Zabawa dydaktyczna „Ł jak łapa” – wyszukiwanie słów rozpoczynających się na głoskę „ł”, np. łokieć, łapka, łódka, łąka, Łucja, itp.
2. Prezentacja litery „Ł, ł” (w załączniku).
3. Zabawa grafomotoryczna „Piszemy Ł, ł” – karty pracy w załączniku.
4. Zabawa plastyczna – ozdabianie konturu litery „Ł” według własnego pomysłu, np. kolorowanie, wyklejanie różnymi materiałami plastycznymi, itp. (kolorowanka w załączniku).
5. Ćwiczenia analizy głoskowej – dzielenie wyrazów na głoski, np. łapa (ł – a – p – a), ława (ł – a – w – a), itp. Liczenie głosek w wyrazie. Określanie głosek na początku i na końcu wyrazu.

Proponowane ćwiczenia w kartach pracy:

5 – LATKI:

Karta pracy nr 3, str. 29 – litera Ł, ł, – doskonalenie zdolności grafomotorycznych, percepcji wzrokowej i słuchowej, ćwiczenia w czytaniu.
Karta pracy nr 3, str. 30, ćw. a – ćwiczenie logicznego myślenia, doskonalenie zdolności grafomotorycznych, przeliczanie.
Karta pracy nr 3, str. 30, ćw. b – poszerzanie wiedzy przyrodniczej, ćwiczenia w czytaniu, budowanie wypowiedzi, doskonalenie zdolności grafomotorycznych.

6 – LATKI:
Karta pracy nr 3, str. 35, ćw. a – identyfikowanie i zaznaczanie litery ł, odczytywanie wyrazów, łączenie wyrazów z właściwymi ilustracjami.
Karta pracy nr 3, str. 35, ćw. b – odczytywanie zdań, łączenie ich z obrazkami, zaznaczanie litery ł, identyfikowanie pozycji liter w liniaturze, kreślenie litery Ł ł po śladzie.

Kontakt: a.gorniak@naszabajka.com


W załącznikach znajdują się dla chętnych karty pracy do pobrania.

 

Kolorowanka Ł

Litera Ł, ł

Mała litera ł

Wielka litera Ł