Maluch odbiorcą dzieł sztuki

  „Maluch odbiorcą dzieł sztuki” to tytuł projektu finansowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie i  realizowanego przez Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce”   …  

„Maluch odbiorcą dzieł sztuki” to tytuł projektu finansowanego przez Gminę Sępólno Krajeńskie i  realizowanego przez Stowarzyszenie „Duże Różowe Słońce” we współpracy z Gminnym Przedszkolem Nr 2 „Bajka” w Sępólnie Kr. Przedsięwzięcie skierowane było do dzieci 5,6 – letnich z terenu Gminy Sępólno Krajeńskie.

      Małe dzieci mają ogromny potencjał intelektualny , który umożliwia im interesowanie się wszelkimi dziedzinami kultury.  Potencjał ten wykorzystano podczas realizacji projektu, inicjując na terenie przedszkola „Bajka” warunki do obcowania małych dzieci z dziełami sztuki oraz wyzwolenia kreatywności plastycznej na podstawie obejrzanego obrazu. Zajęcia obejmowały dzieła sztuki malarskiej P.Bruegla, , T.Makowskiego, O. Poznańskiej, A. Gierymskiego i innych wybitnych malarzy. Do przedstawienia dzieciom dzieł malarskich wykorzystano m.in.  technologię cyfrową w postaci tablicy interaktywnej. Zwieńczeniem dziecięcej twórczości były wernisaże dzieł wykonanych przez małych malarzy na terenie przedszkola.

       

                                                                                                          V.Felczak