MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ PRAW DZIECKA W „BAJCE”

20 listopada to dzień uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka     

20 listopada to dzień uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka – najważniejszego dokumentu poświęconego dzieciom. W tym szczególnym dniu dzieci jednoczą się i podejmują wiele działań w imieniu swoich najbardziej potrzebujących rówieśników. Polska odegrała szczególną rolę w tworzeniu światowego systemu ochrony praw dziecka – była inicjatorem uchwalenia Konwencji o Prawach Dziecka. Tegoroczne obchody tego święta były wzmocnione kolorem UNICEFU – niebieskim.   Dzień ten był doskonałą okazją do rozmawiania na temat uczuć,  nazywania emocji, określenia sytuacji, kiedy jesteśmy szczęśliwi, a w jakich sytuacjach czujemy się źle. Dzieci wysłuchały wiersza M. Brykczynskiego „O prawach dziecka”, oglądały prezentacje multimedialne,  bajkę „Prawa Dziecka w krainie bajek”,  słuchały piosenek,  układały historyjki obrazkowe, malowały niebieskie serduszka, kolorowały mandale i obrazki przedstawiające Prawa Dziecka. Nad wszystkim dominowała zabawa.  Efektem wspólnej pracy były plakaty, albumy prezentujące MIĘDZYNARODOWE PRAWA DZIECKA. Na koniec zaproszono rodziców do szycia laleczek w ramach akcji UNICEFU „Wszystkie Kolory Świata”. Dochód ze sprzedaży laleczek przeznaczony będzie na szczepionki dla dzieci z najbiedniejszych rejonów świata.

V.Felczak