Moja miejscowość

Witam wszystkich w kolejnym dniu naszych prac i zabaw.

1.ZabawaDwie ręce, dziesięć palców” (według Krzysztofa Sąsiadka).

                                                                   Dzieci:

 Ja dziesięć palców mam,                      pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,

 na pianinie gram.                                  naśladują grę na pianinie,

 Ja dwie ręce mam,                                 pokazują dłonie,

 na bębenku gram.                                 uderzają na przemian dłońmi o uda

 Ja dziesięć palców mam                       pokazują obie dłonie z rozłożonymi palcami,

 i na trąbce gram.                                    naśladują granie na trąbce,

 Ja dwie ręce mam                                  pokazują dłonie,

 i zaklaszczę wam.                                  Klaszczą

 

2.Słuchanie wiersza „Małe miasteczko” Małgorzaty Strękowskiej – Zaremby

W małym miasteczku nie ma wieżowców
Schodów ruchomych ni zoo
Lecz drzew tu więcej, kwiatów i ptaków
Które śpiewają wesoło

Dokoła rynku stoi rząd domów
W siedmiu kolorach tęczy
Ruch jest nieduży, spokojnie , miło
Czasami pszczoła zabrzęczy

Czyste powietrze pachnie zielenią
Na niebie świeci słoneczko,
wszędzie jest blisko, ludzie się znają,
dbają o swoje miasteczko.

3.Rozmowa na temat wiersza:
– Jak wygląda małe miasteczko?
– Jakie są plusy mieszkania w małym miasteczku?

4.Wskaż różnice między małym miasteczkiem, a dużym miastem

5.Karty pracy „Nowe przygody Olka i Ady”,cz.4, s.20

INNE  DZIAŁANIA – PROPOZYCJE DLA RODZICÓW

1.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych

2.Przypomnimy sobie zasady mycia rąk
3. Zapraszamy do wspólnej zabawy ze Słodziakami

Życzę udanej zabawy . 

Kontakt:  j.stonska@naszabajka.com