Muzyka etniczna w przedszkolu

Głównym celem takich warsztatów jest rozwijanie u dzieci wrażliwości artystycznej poprzez wzbogacanie zainteresowań kulturą……

Głównym celem takich warsztatów jest rozwijanie u dzieci wrażliwości artystycznej poprzez wzbogacanie zainteresowań kulturą charakterystyczną dla określonych grup etnicznych,  Afryki, Ameryki Południowej i innych kontynentów.  W trakcie  zajęć dzieci poznały oryginalne, pochodzące z danej części globu instrumenty, ich nazwy, sposób w jaki zostały wykonane i z jakich materiałów, przede wszystkim  zapoznają się z ich brzmieniem. Po prezentacji brzmienia danego instrumentu przez prowadzącego, największą atrakcją dla dzieci było samodzielne, indywidualne i grupowe granie na tych instrumentach. Dzieci miały okazję wykazać się twórczą aktywnością, co sprawiło im wielką radość i satysfakcję.