Spotkanie z panią policjantką

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego…

Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pani policjant, przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, kolory sygnalizacji świetlnej.   Następnie wytłumaczył  jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia.  Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa.