Światowy Dzień Świadomości 

Nie oceniaj. Zrozum.

Nie oceniaj. Zrozum.  Przedszkolaki dowiedziały się, jakie są symptomy autyzmu, jak dzieci dotknięte autyzmem odbierają świat, a także w jaki sposób można się zachować, aby być wsparciem dla kolegi ze spektrum autyzmu. To był radosny dzień, spędzony bardzo aktywnie, sportowo. Celem była integracja i pokazanie, że każdy może osiągać sukces na miarę swoich możliwości. Rozumiemy naszych kolegów ze spektrum autyzmu!