Zajęcia umuzykalniające, rytmiczne

Kompetencje artystyczne

Kompetencje artystyczne – zajęcia umuzykalniające, rytmiczne.

Rozpoznawanie dźwięków poszczególnych instrumentów, tworzenie akompaniamentu do piosenek dziecięcych na instrumentach, zagadki słuchowe, instrumentalizacje utworów muzyki klasycznej, taniec  z użyciem różnorodnych rekwizytów, zabawy muzyczne, aktywne słuchanie muzyki.