Konkurs wokalny „Piękna Nasza Polska Cała”

1 kwietnia w naszym przedszkolu przeprowadzony został konkurs wokalny. Było to kolejne zadanie konkursowe związane z realizacją II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

1 kwietnia w naszym przedszkolu przeprowadzony został konkurs wokalny. Było to kolejne zadanie konkursowe związane z realizacją II edycji Międzynarodowego Projektu Edukacyjnego „Piękna Nasza Polska Cała”.

            Założeniem konkursu było odkrywanie i rozwijanie indywidualnych uzdolnień dzieci, rozwijanie wrażliwości artystycznej, nabywanie śmiałości, ale przede wszystkim pielęgnowanie postaw oraz  promowanie pieśni i piosenek chwalących naszą piękną ojczyznę.

             Na przedszkolnej scenie zaśpiewało aż 36. młodych uczestników. Zachęcani gromkimi brawami wykonywali takie utwory, jak: „Co to jest niepodległość?”, „Jesteśmy Polką i Polakiem”, „Od morza aż do Tatr”, „To co ważne blisko masz”, „Pytasz mnie”, itp. Nie zabrakło również hymnu polskiego – „Mazurka Dąbrowskiego”, który odśpiewany i wysłuchany został z należytym mu szacunkiem. Całości przysłuchiwali się przyjaciele przedszkola: P. Milena, P. Patrycja oraz P. Michał, których zadaniem było wyłonienie zwycięzców konkursu. Mieli oni przed sobą niełatwe zadanie, ponieważ poziom artystyczny konkursu był bardzo wysoki. Ostatecznie po długiej naradzie nastąpiło ogłoszenie werdyktu:

Młodsza grupa wiekowa (3,4 l.):

I miejsce – Majka z grupy „Smerfów”

II miejsce – Amelka z grupy „Smerfów”

III miejsce – Kubuś z grupy „Krasnoludków”

Wyróżnienie – Marianka z grupy „Kubusiów”

 

Starsza grupa wiekowa (5,6 l.):

I miejsce – Zuzia z grupy „Motylków”

II miejsce – Tola z grupy „Plastusiów”

III miejsce – Ola z grupy „Motylków”

Wyróżnienie – Marceli z grupy „Motylków”

 

            Docenieni zostali wszyscy uczestnicy, którzy otrzymali upominki oraz pamiątkowe dyplomy, a do rąk laureatów trafiły piękne statuetki i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.     Składamy dzieciom najszczersze gratulacje i życzymy dalszych sukcesów. Raz jeszcze kierujemy serdeczne podziękowania do wszystkich, którzy wspierają nas w realizacji zadań projektowych.

 

                                                                            Organizatorzy konkursu