List od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Nasze Przedszkole bierze aktywny udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym „Piękna Nasza Polska Cała”.

            Ma on na celu wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich
i patriotycznych dzieci i młodzieży, poznanie historii państwa polskiego
i symboli narodowych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycję Polski, poznanie tradycji, zwyczajów, obrzędów ludowych z regionów Polski
i Kresów. Wzmacnia on także poczucie radości i dumy z bycia Polakiem oraz integruje placówki edukacyjne z Polski i Kresów.

            Dzieci z grupy „Motylki” wraz z gromadą zuchową „Czarne Jagódki” zrealizowały w latach poprzednich zadania projektowe I i II edycji programu. Były to m.in.: przeprowadzenie patriotycznego konkursu recytatorskiego „Kto Ty jesteś? – Polak mały” oraz wokalnego „Piękna Nasza Polska Cała”, narysowanie kredą największej laurki dla miasta „A ja kocham moje miasto”, wykonanie grupowej pracy plastycznej „Polska Wiosna”, zorganizowanie Tygodnia Legend i Baśni Polskich, udział w projekcjach filmowych „W starym kinie”, zorganizowanie Dnia Mody Patriotycznej, zajęcia otwartego dla rodziców i wiele innych. We wrześniu 2019 r. przedszkolaki przystąpiły do realizacji III edycji, którą rozpoczęły od stworzenia kącików patriotycznych
w sali, poznania zabaw ludowych, nauki piosenek patriotycznych, utrwalania hymnu Polski, udziału
w ogólnopolskiej akcji „Napisz kartkę Bohaterom”, a także w gminnych obchodach 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Kolejnymi akcentami patriotycznymi był udział dzieci
z wszystkich grup wiekowych w akcji MEN „Szkoła Pamięta”, która miała na celu upamiętnienie ważnych wydarzeń, związanych z wybuchem II wojny światowej oraz „Szkoła do hymnu”, podczas której o godz. 11.11 wszystkie dzieci odśpiewały Hymn Polski – „Mazurek Dąbrowkiego”.

            Wszystkie wspólnie podjęte działania spotkały się z uznaniem Prezydenta Polski, który
w liście do nas skierował pozdrowienia i podziękowania za udział w tym pięknym projekcie. Prezydent Andrzej Duda przesłał również symbol naszej tożsamości – flagę Rzeczypospolitej Polskiej, aby była stale obecna jako znak przynależności do polskiej wspólnoty. Dziękując za zaangażowanie życzył dzieciom urzeczywistnienia wszystkich planów i marzeń, a także  przekonania, że odkrywanie wiedzy wspólnie z dorosłymi przynosi ogromną satysfakcję i pomaga uczyć się od siebie nawzajem.