Wycieczka do Wilkowa

12.11.2019r. nasza grupa wzięła udział w wycieczce na plac budowy dróg w Wilkowie.

Dzieci z zainteresowaniem obserwowały jak wygląda praca drogowców. Uważnie słuchały pana kierownika budowy na czym polega zawód drogowców. Przedszkolaki zadawały wiele pytań związanych z pracą drogowców. Mogły obejrzeć sprzęt ciężki i narzędzia niezbędne do budowania dróg.

Dziecięca ciekawość, radość, uśmiechy oraz słowa: „Kiedy urosnę, będę taki jak Pan” absolutnie potwierdzają, że wycieczka udała się.

Serdecznie dziękujemy za zorganizowanie ciekawej wycieczki: 

mamie Marysi – Pani Dorocie Kozioł

Kierownikowi budowy – firmy „Marbruk” oraz firmie transportowej „Małgośka”.