Ważne ! Drodzy Rodzice!

Drodzy Rodzice

        Na podstawie Rozporządzenia  MEiN z dnia 15.IV.2021r. zmieniającego rozporządzenie  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  od dnia 19.IV.2021r. przywrócona zostaje stacjonarna działalność przedszkola.

Violetta Felczak